• 8089142351565779459
 • 7483295481565779459
 • 8814484741565779459
 • 1170567701565779461
 • 9218196081565779786
 • 5123308671565779461
 • 3163069761565779787
 • 7884635831565779460
 • 9752240921565779461

SriLanta Resort and Spa

Best Beachfront Resort & Spa in Koh Lanta

我们的海滨别墅和我们所有的山坡客房都设计为舒适,同时也尊重周围的自然环境。

SriLanta Resort 拥有一条小路将前面的餐厅和游泳池分开,后面是质朴的山坡别墅和套房。

                         

特别优惠

我们的独家优惠和套餐仅在度假村直接预订时提供。
立即使用和预订!

特别优惠

我们的独家优惠和套餐仅在度假村直接预订时提供。
立即使用和预订!

更新促銷和時事通訊

通訊將發送到您的電子郵箱

SriLanta Resort
Best Beachfront Resort & Spa in Koh Lanta

 

使用斯里兰卡度假村直接预订,即可享受优惠,服务转移和最优惠房价保证。 甲米/兰达岛最好的家庭海滨度假村和水疗中心!

导航链接

主页

客房

餐厅喝酒吧

设施

地理位置

SRILANTA RESORT
 

111 Mu 6 Klong Nin Beach Koh Lanta Yai, Krabi,

81150 Thailand

 

T: +66 (0) 75662688  l  M: +66 (0) 833946661

reservation@srilanta.com

 

加入我们的团队:hr1@srilanta.com
 • Facebook SriLanta Resort | Best Beac
 • Instagram SriLanta Resort | Best Bea
 • Line SriLanta Resort | Best Beachfro
 • Youtube SriLanta Resort | Best Beach
 • Tripadvisor SriLanta Resort | Best B
 • Weibo SriLanta Resort | Best Beachfr
 • VK SriLanta Resort | Best Beachfront
 • Pinterest SriLanta Resort | Best Bea
 • Twitter SriLanta Resort | Best Beach